Điện Thoại

0899789568

Email

info.jadeflavor@gmail.com

Địa chỉ

333 Quốc Lộ 13, Hiệp Bình Phước, Thành Phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh