ĐĂNG KÝ ĐẶT HÀNG CÁC SẢN PHẨM
ĐƯỢC CANH TÁC THUẬN TỰ NHIÊN TƯƠI NGON & ĐẦY DINH DƯỠNG TỪ FARM JADE FLAVOR

Các sản phẩm từ Farm Jade Flavor được canh tác thuận tự nhiên, có một số sản phẩm thường có như Cafe hay Đậu, Gạo được lưu từ vụ thu hoạch gần nhất. Những sản phẩm này bạn có thể ĐẶT MUA NGAY trên mục SHOP (https://jadeflavor.com/shop) của chúng tôi.

Bên cạnh đó, cũng có những sản phẩm được theo mùa vụ chỉ có theo những thời điểm nhất định trong năm theo đặc trưng mùa và chu kỳ sinh trưởng của cây cối như XOÀI, SẦU RIÊNG, BƠ, NHÃN, ỔI, THANH LONG….

Vì thế, những sản phẩm này không thường có và chúng tôi sẽ gửi THÔNG BÁO đến bạn tùy theo thời điểm thu hoạch tại Farm Jade Flavor.

Nếu bạn muốn thưởng thức các sản phẩm thuận tự nhiên từ Jade Flavor, bạn cần điền thông tin vào Form sau để đăng ký trước.

Chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp với bạn qua email hoặc điện thoại để thông báo với bạn những sản phẩm đến bạn mỗi khi đến kỳ thu hoạch mới.

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN DƯỚI ĐÂY ĐỂ NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT VỀ CÁC SẢN PHẨM TƯƠI NGON THUẬN TỰ NHIÊN TỪ JADE FLAVOR.